Mr.Work PermiT Myanmar English English

MR. WORK PERMIT CO.,LTD.

Work Permit in Thailand

ด้วยประสบการ์ณเป็นระยะเวลาเกินกว่า 20 ปี ของการจัดตั้ง มิสเตอร์ เวิร์คเพอร์มิท แอนด์ บุคคีพปิ้ง ในประเทศไทย เรามีทีมงานที่มีประสบการ์ณและมีทักษะ พร้อมที่จะใ้ห้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่่างๆเพื่อให้กิจการของท่านดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ต้องการทราบ"วิธีการทำธุรกิจในประเทศไทยและการจัดตั้งบริษัทในไทย" ทำอย่างไร

- เริ่มต้นทำธุรกิจในประเทศไทย
- เพิ่มผลกำไร
- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
- ลดความยุ่งยากในการจัดระบบธุรกิจ
- บริการยื่นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
- บริการยื่นคำขอใบอนุญาติทำงาน สำหรับนักธรุกิตชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
*เรามีบริการทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เช่น ปทุมธานี สระบุรี ชลบุรี อยุธยา และจังหวัดอื่นๆ เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Mr.Work Permit


พันธมิตรของเรา


ลูกค้าของเรา

SSE TECHNOLOGIES (THAILAND)
MR.CHRISTOPHER BENT SIVERTZ
MANAGING DIRECTOR / CEO

Mr.Work PermiT Myanmar English English

Compatitive Rate

One Year Visa

- วีซ่าธรุกิจ
- วีซ่าแต่งงาน
- วีซ่าRetirement (Non – Immigrant O)
- T.B.D.

การจดทะเบียนบริษัท

- การจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคุล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- T.B.D.

บริการอื่นๆ

- การจดทะเบียนหมายเลขผู้เสียภาษี
- การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- การขอใบอนุญาตอาหาร
- การขอถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- T.B.D.

การยื่นขอใบอนุญาติทำงาน (Work Permit)

- การยื่นขอใบอนุญาติทำงาน (Work Permit)
- การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
- T.B.D.

จดทะเบียนอื่นๆ

- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ประกันสังคม
- T.B.D.

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ฺฺฺB.O.I)

- การขออนุญาตเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I)
- T.B.D.


เรามีบริการทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเช่น ระยอง,ชลบุรี, พัทยา, ปทุมธานี, อยุธยา และจังหวัดอื่นๆ
<BGSOUND src="BookkeepingOnAir.wav">

Mr.Work PermiT Myanmar English Thailand

Immigration

การขอวีซ่า

หากชาวต่างชาติต้องการทำงานในประเทศไทยก็จำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อย่างไรก็ตามก่อนที่จะขอใบอนุญาตทำงานนั้น จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) เพื่อใช้ประกอบการขอใบอนุญาตทำงานเสียก่อน ซึ่งสามารถขอได้ในประเทศไทย หลังจากต่างชาติมาเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว

Check Price

การจดทะเบียนอื่นๆ

- เครื่องหมายการค้า
- เครื่องหมายร่วม
- เครื่องหมายรับรอง
- เครื่องหมายบริการ
- ประกันสังคม

Contract Us
Department of Labour Protection

การขอใบอนุญาตทำงาน

เมื่อได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวแล้ว ก็สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้เลย


Check Price
The Revenue Department

บริการด้านภาษีอากร

หลังจากที่ชาวต่างชาติได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในประเทศไทย บัตรนี้จะมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรซึ่งในอนาคตจะต้องแจ้งเลขนี้ประกอบการยื่นเอกสารต่างๆ สำหรับบริษัทใหม่ ควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เสียก่อน

Check Price
Ministry of Commerce

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นสถานที่เหมาะแก่การลงทุนทำธุรกิจ หากคุณมีความตั้งใจจะทำธุรกิจในประเทศไทยแล้ว การจัดตั้งบริษัทและทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นตรงไปตรงมาและไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก บริษัทจำกัดสัญชาติไทยเป็นรูปแบบของธุรกิจจดทะเบียนที่ได้รับนิยมที่มากที่สุด

Check Price
Board of Investment

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ด้านล่างนี้คือบางกิจการที่ BOI ของประเทศไทยได้เสนอสิทธประโยชน์พิเศษให้
- การเกษตรกรรมและสินค้าเกษตรกรรม
- อุตสาหกรรมเบา
- การทำเหมืองแร่, เซรามิกและโลหะขั้นมูลฐาน
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์
- เคมี กระดาษ และ พลาสติก
- ซอฟแวร์
:: หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้โดยตรง ::

Contract Us

Mr.Work PermiT Myanmar English English


คำถามที่พบบ่อย

จะขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้อย่างไร?

โดยปกติแล้วสามารถการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวได้ที่สถานทูตไทยหรือสถานกงศุลไทยในประเทศที่ต่างชาติอาศัยอยู่

จะขอรับการอนุญาติกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (re-entry permit)ได้อย่างไร?

หากชาวต่างชาติที่ได้รับวีซ่าเพื่ออยู่ในประเทศไทยต้องการที่จะออกไปนอกประเทศก่อนเวลาที่วีซ่าหมดอายชาวุต่างชาติต้องขอรับ re-entry permit ซึ่ง re-entry permit นี้จะทำให้ชาวต่างชาติสามารถกลับเข้าประเทศไทยและใช้เวลาที่เหลือในวีซ่าเพื่ออยู่ในประเทศไทย หากไม่ได้ขอ re-entry permit วีซ่าที่มีอยู่จะถูกยกเลิกอัตโนมัติเมื่อชาวต่างชาติเดินทางออกนอกประเทศไทยแม้ว่าวีซ่ายังไม่หมดอาย

ชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยได้นานแค่ไหน หากได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อธุรกิจ (Non-Immigrant Visa type B)?

หากได้รับการตรวจลงตราจากด่านตรวจคนเข้าเมืองชาวต่างชาติจะสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 1 ปี

ชาวต่างขาติสามารถขอวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย (Retirement Visa) ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่?

ตั้งแต่ 50 ปีขั้นไป

ชาวต่างชาติจะทำงานในประเทศไทยได้หรือไม่?

ได้ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ก่อนที่จะเริ่มงานในประเทศไทย เว้นเสียแต่ได้รับการยกเว้น

หากต้องการทำงานในประเทศไทย ต้องมีวีซ่าประเภทใด ?

ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อธุรกิจ (Non-Immigrant Visa Type B)

บริษัทจะต้องมีสัดส่วนระหว่างลูกจ้างไทยบนและลูกจ้างต่างชาติเท่าใด จึงจะสามารถุจ้างลูกจ้างต่างชาติได้?

อย่างน้อย ลูกจ้างไทย 4 คน ต่อลูกจ้างต่างชาติ 1 คน

หากชาวต่างชาติทำงานในประเทศไทย แต่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ ยังจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือไม่?

ยังจำเป็นต้องมี Work Permit ไม่ว่าจะได้รับเงินเดือนจากที่ใดก็ตาม

Mr.Work PermiT Myanmar English Thailand

แผนที่


View Larger Map

พันธมิตรบริษัท

บริษัทรับทำบัญชีจำกัด
เรามีทีมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีมืออาชีพเพื่อรองรับบริการทำรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีสำหรับธรุกิจทั่วไป ธรุกิจพิเศษ และธรุกิจของชาวต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม :
www.bookkeeping.co.th

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเออีซีคอนเซาท์ติ้ง
เตรียมความพร้อมให้ธรุกิจของคุณก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี 2015 อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยบริการของเรา เราพร้อมที่จะสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้วยบริการต่างๆของเราเช่น รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท บัญชีเงินเดือน บัญชีภาษี และอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม :
www.aecconsulting.co.th

ติดต่อเรา

Support for English only.
 
  


ที่อยู่

ออฟฟิซหลักมิสเตอร์เวิร์คเพอร์มิท 944/5 ถนนพระรามสี่, สุริยวงศ์,
บางรัก, กรุงเทพ 10500 ประเทศไทย.
(+66)86 903 4737มือถือ :
(+66) 2632 7117โทรศัพท์:
(+66) 2652 5060แฟกซ์:
info@bookkeeping.co.thอีเมลล์:


  สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ชั้นที่ 29,
ถนนพระราม1, ปทุมวัน,
กรุงเทพ 10330

(+66) 2207 2539โทรศัพท์:
info@bookkeeping.co.thอีเมลล์:

  สาขาปาร์คเวนเชอร์

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 57
ถนนวิทยุ, ลุมพินี ปทุมวัน, กรุงเทพ 10330

(+66) 2309 3499โทรศัพท์:
info@bookkeeping.co.thอีเมลล์:

  สาขาต่างจังหวัด

ระยอง, ชลบุรี, พัทยา, ปทุมธานี, อยุธยา
นนทบุรี, สมุทรปราการ, สระบุรี, ลพบุรี อื่นๆ

(+66) 86 903 4737โทรศัพท์:
info@bookkeeping.co.thอีเมลล์: